• K-zur-04
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 01.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 02.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 03.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 04.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 05.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 06.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 07.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 08.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 09.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 10.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 11.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 12.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 13.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 14.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 15.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 16.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 17.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 18.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 19.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 20.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 21.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 22.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 23.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 24.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 25.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 26.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 27.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 28.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 29.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 30.05.2024
 • Rostock Party- Konzert- & Kultur-Veranstaltungen für den 31.05.2024
 • K-vor-06

Anzeige

Salsa Cubana für Leicht Fortgeschrittene @ Börgerhus Rostock

am 15.10.2020 (DONNERSTAG) um 18:30 Uhr


18:30
Salsa Cubana für Leicht Fortgeschrittene
Schreibe ein Kommentar zuSalsa Cubana für Leicht Fortgeschrittene   
 
Info & Anmeldung: 0176-762 194 06 oder salsa.rostock.reinaldo@web.de
*/ ?>
Kommentar-g